Buurtinformatienetwerk

Veiligheid en zich veilig voelen is een maatschappelijke prioriteit. Buurtinformatienetwerk Deerlijk (BIN Deerlijk) draagt op dat vlak zijn steentje bij.  BIN Deerlijk wil via een goed contact met de mensen uit jouw buurt en in samenwerking met de politie en overheid helpen zorgen voor aan een veilige buurt.

 Hoe werkt het BIN?

 • Bel 101 of de lokale politie als je in jouw buurt iets abnormaals opmerkt.
 • De politiedienst evalueert de informatie en neemt de nodige maatregelen.
 • Als de informatie nuttig is voor de buurtbewoners, licht de politie de BIN-coördinator
 • De BIN-coördinator zet het BIN in gang en verspreidt de informatie via telefoon of e-mail, zodat alle BIN-leden op de hoogte zijn.
 • Doordat de informatie vlug en doeltreffend verspreid de leden bereikt, stimuleren we preventie, waakzaamheid en opmerkzaamheid.

Waarom werkt het BIN?

 • De klok rond operationeel.
 • Iedereen kan meewerken, veilig en zonder enig risico.
 • Gebaseerd op uitwisseling van informatie in samenwerking met de politiediensten en overheid.
 • Herstelt het veiligheidsgevoel, moedigt de waakzaamheid en preventie aan.
 • Minder criminaliteit en meer solidariteit.

Wat kost het BIN?

Het BIN in jouw lokale politiezone krijgt steun van PZ Gavers, gemeentebestuur Deerlijk en stadsbestuur Harelbeke. De lokale overheid voorziet de nodige infrastructuur en service, de politiediensten engageert zich om de berichtgeving efficiënt te beheren. Daarom is het mogelijk om het BIN operationeel te houden zonder dat de leden lidgeld moeten betalen. Lid zijn van het BIN is dus gratis .

Waarom lid worden van het BIN?

Je bent van mening dat:

 • veiligheid en 'zich veilig kunnen voelen' belangrijk is;
 • de burger als partner daarbij een rol kan spelen;
 • je samen en solidair bezig wil zijn met veiligheid;
 • we misdrijfpreventie en actieve samenwerking tussen het BIN en de politie moeten promoten.

Hoe lid worden van het BIN?

Bezorg het onderstaande inschrijvingsformulier aan de hoofdcoördinator van BIN Deerlijk.

Schrijf je in voor BIN Deerlijk

BIN-berichten

Ook als je geen lid bent, kan je de BIN-berichten lezen. Dat kan via onderstaande link.

Lees de BIN-berichten