Bonte Os

Bonte Os

De Bonte Os is het nieuwste natuurgebied in Deerlijk. Op deze locatie vind je het grootste natuurlijke rietveld in Zuid-West-Vlaanderen, een bronbos, een stuk ruigte en twee aanpalende weides. Natuurpunt beheert de Bonte Os.

Toegankelijkheid

De Bonte Os is enkel toegankelijk via geleide wandelingen.

Beschrijving van het gebied

Dit uniek stukje natuurgebied van 2,6 hectare, gelegen tussen de wijk ‘Belgiek’ en het centrum van Deerlijk, werd in 2015 aangekocht door de lokale afdeling Natuurpunt Gaverstreke. 

Op de kruising van de Bontestierstraat en de Vichtestraat vind je nog altijd een gebouw met de naam De Bonten Os, sinds 1978 in gebruik als lokaal van KSA Deerlijk. Uit de archieven blijkt dat er al in 1747 sprake was van de herberg 'Den Bonten Stier'. In 1861 werd het omgevormd tot Den Bonten Osse. De reden van de naamsverandering is onbekend. 

Dieren en planten

In het rietveld en de aanpalende Wijmelbeek ontdekten we al heel wat moois: o.a. waterpieper, rietgors, sprinkhaanzanger, bosrietzanger, kleine karekiet, waterral, kleine watersalamander, alpenwatersalamander, driedoornige stekelbaars, tiendoornige stekelbaars.

De aanwezigheid van larven van de waterkokerjuffer in de poel bewijzen de uitzonderlijke waterkwaliteit van het gebied.

De natuur heeft in het bronbos de afgelopen decennia gewoon haar gang kunnen gaan wat resulteerde in veel staand en liggen dood hout. Perfect voor spechten, allerlei insecten en zwammen. Omgevallen bomen zorgden voor bospoelen waarin we salamanders terugvinden. Ook in het wortelgestel vonden we het nestgat van een ijsvogel.

Het bos bestaat vooral uit populieren, maar in de onderlaag zitten heel wat andere bomen en struiken klaar om het gebied over te nemen: wilg, hazelaar, zwarte els, berk, zomereik, zoete kers, …

De aanwezigheid van vlier, aalbes en braam zijn ideaal voor besseneters.  Meidoorn zorgt dan weer voor nestgelegenheid.  We noteerden ook de aanwezigheid van houtsnippen en een broedgeval van buizerds.

Ook zijn er unieke planten door alle seizoenen te bewonderen, onder meer de dotterbloem, slanke sleutelbloem, waterviolier, speenkruid, muskuskruid, poelruit, oeverzegge, moerasandoorn, hennepnetel, engelwortel, bitterzoet, grote wederik, brede wespenorchis, harig wilgenroosje, koninginnekruid, kattenstaart. Kortom, een parel natuurpracht in Deerlijk!