BOA: verslagen

Door een interne werkgroep werd een traject uitgestippeld om tegen de start van de volgende legislatuur (2026-2031) een gedragen visie en prioriteiten klaar te hebben zodat we de doelstellingen van dit decreet kunnen realiseren.

Ouderbevraging

1 van de eerste stappen in dat traject was om ouders te informeren over het decreet en zicht krijgen op hun kansen en noden. In november 2022 lanceerden we daarom een bevraging. Deze vragenlijst werd verspreid via de scholen en via de gemeentelijke kanalen om zoveel mogelijk ouders te bereiken. Via nieuwsbrieven, affiches en mondelinge reclame bereikten we 159 ouders. In deze bevraging kwamen de volgende elementen aan bod:

  • Demografische gegevens
  • Huidige situatie
  • Opvangnoden van ouders
  • Kansen die ouders en kinderen graag meer benut zien
  • Algemene bemerkingen
  • Inspirerende antwoorden

Met de resultaten gaan we verder aan de slag. Wie het volledige verslag van deze ouderbevraging wenst raad te plegen, kan dat via onderstaande knop.

Verslag raadplegen