Bekendmaking beslissingen 2021

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

 

Besliste aanvragen

Dit zijn alle aanvragen voor een omgevingsvergunning (melding) waar het college van burgemeester en schepenen, de Deputatie of de Vlaamse Overheid een beslissing over nam. De lijst met besliste aanvragen vind je hieronder.

Dossier inkijken:
Dit kan via de website omgevingsloket, werkwijze:

 • In de zoekbalk links bovenaan geeft u de locatie in (straat en gemeente) en klikt op het vergrootglas;
 • De kaart wordt ingezoomd naar het gevraagde adres, in deze kaart dient u de blauwe bol aan te klikken;
 • In de tabel rechts van de kaart verschijnt het betreffende dossier waarvan de beslissing ter inzage ligt;
 • Via de infoknop (laatste kolom 'details') kunt u de stukken opvragen om in te kijken. 

Een aantal dossierstukken betreffende de beslissing zijn beschikbaar via het Omgevingsloket Vlaanderen.  Het volledige dossier ligt ter inzage bij het omgevingsloket van de gemeente.  Op heden is het gemeentehuis gesloten voor onbepaalde duur wegens de corona-maatregelen en enkel toegankelijk op afspraak voor dringende dienstverlening.  Voor de eerste lijnsinformatie kunt u ons uiteraard bellen (omgevingsloket: Sophie: 056 69 47 33 of Katrien: 056 69 47 30) of mailen omgevingsloket@deerlijk.be.  

Wanneer beroep instellen:
Dossiers beslist tussen 24 maart en 24 april 2020: 
De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60 (vanaf de dag na de aanplakking van de bekendmaking op de bouwplaats zelf).  Dit betekent ook dat de uitvoering van de verleende vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30) indien geen beroep werd ingesteld.

Dossiers beslist na 24 april 2020:
De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld is 30 dagen (vanaf de dag na de aanplakking van de bekendmaking op de bouwplaats zelf).  Dit betekent dat de uitvoering van de verleende vergunning kan starten na 35 dagen indien geen beroep werd ingesteld.

Hoe beroep instellen:
De beroepsprocedure kan je hier bekijken.


BEKENDMAKINGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN voor dossiers  ingediend vanaf 01.01.2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021093719
 • Aanvrager: JOZEF VANDEN BUVERIE EN CO NV gevestigd te Spildoornstraat 16 te 8792 Waregem
 • Ligging: Tapuitstraat
 • Omschrijving van de melding: bronbemaling ten behoeve van de aanleg van een nieuwe DWA-leiding in de Tapuitstraat
 • Datum aktename melding: CBS 9 juni 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021016437
 • Aanvrager: Piero Vandeputte namens VANDEPUTTE BOOMKWEKERIJ BVBA gevestigd te Driesknoklaan 49 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Driesknoklaan 49 en 51 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: uitbreiding van een bestaande plantenkwekerij door de bouw van een nieuw serrecomplex, aanleggen van een waterreservoir en actualisatie van de ingedeelde rubrieken
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 9 juni 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020170965
 • Aanvrager: Bistierland BVBA gevestigd te Harpstraat 5/1 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Oude Pastoriestraat 1 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een meergezinswoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 juni 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021090159
 • Aanvrager: de heer Kird Owen wonende te Beverenstraat 68 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Beverenstraat 68
 • Omschrijving van de melding: deels inrichten van de woning  als zorgwoning
 • Datum aktename melding: 2 juni 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021006447
 • Aanvrager: Stephanie Valcke namens Bistierland BVBA gevestigd te Harpstraat 5/1 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Keizelbergstraat 1 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 mei 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021019946
 • Aanvrager: de heer Freek Depraetere wonende te Kapel ter Rustestraat 15 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kapel ter Rustestraat 15 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: Verbouwen van een woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 mei 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021036977
 • Aanvrager: Lieven Holvoet namens Building and Engineering Holvoet BVBA met als contactadres Boshoek 42 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Beekstraat 31 en 33 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden bestaande woning en bouwen nieuwe halfopen woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 mei 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021032440
 • Aanvrager: de heer Jelle Deketele met als contactadres Otegemse steenweg 158 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Otegemse steenweg 158 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen en bouwen van een garage
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 mei 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021005489
 • Aanvrager: Bouwwerken Taelman NV gevestigd te Vijvestraat 39 te 8720 Dentergem en MULTIPROFESSIONEEL ARCHITECTENBURO BERKEIN BVBA gevestigd te Bellemstraat 50 te 9880 Aalter
 • Ligging: inwaarts Klokkestraat te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen 21 garages en aanleg garagestraat
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 mei 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021030876
 • Aanvrager: Geert De Meyer namens COREX Belgium NV met als contactadres Forestier Liederikstraat 23 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Geeststraat 10 en Nijverheidslaan 43 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: Verbouwen van een kantoor + gevelaanpassingen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 mei 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021081972
 • Aanvrager: de heer Diederik Van Colen wonende te Vichteknokstraat 43 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Nieuwenhovestraat 45
 • Omschrijving van de melding: exploitatie van een plantenkwekerij
 • Datum aktename CBS: 19 mei 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021049992
 • Aanvrager: Delforce - Berquet wonende te Weverijstraat 37 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Muldersstraat 5 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een alleenstaande woning met carport
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 mei 2021


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021050284
 • Aanvrager: Dominique Maes wonende te Kerkstraat 76 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kerkstraat 76 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: aanbrengen van witte crepie op de voorgevel
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 mei 2021


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021021904
 • Aanvrager: Gilles Hellin met als contactadres Tulpenlaan 243 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Tulpenlaan 243 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een carport naast de woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 mei 2021


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021032248
 • Aanvrager: Ricardo Desplenter met als contactadres Waregemstraat 415 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Waregemstraat 415 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: Bouwen van een carport
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 mei 2021


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021034116
 • Aanvrager: Laurens D'huyvetter wonende te Vichtestraat 163 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Vichtestraat 163 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: Aanleggen van een zwembad
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 mei 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021040852
 • Aanvrager: Stijn Vandebuerie wonende te Paanderstraat 87 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Paanderstraat 87 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: aanbrengen van een nieuwe gevelsteen thv de voorgevel en rechter zijgevel
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 mei 2021


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021000490
 • Aanvrager: Frédéric Cras namens Firma Cras NV met als contactadres Industrielaan 5 te 8790 Waregem
 • Ligging: Ter Donkt 6 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen vroegere conciergewoning met bijgebouwen + verharden in steenslag
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 mei 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020152703
 • Aanvrager: de heer Chris D'haene met als contactadres Kapel ter Rustestraat 11 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kapel ter Rustestraat 13 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: Verbouwen van een eengezinswoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 mei 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021069188
 • Aanvrager: de heer Yves Benoit wonende te Kortrijkse heerweg 199 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kortrijkse heerweg 199
 • Omschrijving van de melding: de gehele ovedracht van een bestaand landbouwbedrijf
 • Datum aktename melding in CBS: 12 mei 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021024301
 • Aanvrager: Debbie Vromant met als contactadres Pontstraat 11 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Pontstraat 11 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: aanbrengen grijze crepie op voorgevel
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 mei 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021004199
 • Aanvrager: Jeffrey Veys namens SWIM - FUN BV gevestigd te Vichtesteenweg 58 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: De Spijker 10 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen en exploiteren van een magazijn met showroom en bijhorende burelen.
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 mei 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021001948
 • Aanvrager: Vermunicht - Joye wonende te Knokbosstraat 14 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Hoogstraat 107 en 109 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: het uitbreiden van een rijwoning en afbraak achterbouw conciërge brandweer
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 28 april 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021003396
 • Aanvrager: Lieven Thiers namens Stasegemse Bouwmaatschappij NV met als contactadres Dam 10 bus 2 te 8500 Kortrijk
 • Ligging: Kerkplein 9 en 11 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: regulariseren van de bouw van een meergezinswoning: samenvoegen appartement 3.1 en 3.2 en berging 6 en 8
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 april 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021002541
 • Aanvrager: Henk Wim K Lambrecht namens Qmatex BVBA gevestigd te De Spijker 10 te 8540 Deerlijk en Henk Wim K Lambrecht namens QTRONICS BVBA gevestigd te Stedestraat 51 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: De Spijker 10 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: nieuwbouw en exploitatie van een industriegebouw
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 april 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021007889
 • Aanvrager: de heer Olivier Hellyn wonende te Harelbekestraat 87 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Harelbekestraat 87 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: uitbreiden van een woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 april 2021


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021053052
 • Aanvrager: de heer Philip Degezelle wonende te Teesweg 1 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Pladijsstraat 94
 • Omschrijving van de melding: gehele overname van een landbouwbedrijf
 • Datum aktename melding: 14 april 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020141096
 • Aanvrager: Luc Taelman namens Bouwwerken Taelman NV gevestigd te Vijvestraat 39 te 8720 Dentergem
 • Ligging: Kaderstraat 2, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 22, Klokkestraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, Windhalmlaan 25 en 27
 • Omschrijving van het project: bijstellen van de verkaveling Oliebergstraat waarbij de perceelsgrens van lot 11 gewijzigd wordt en waarbij de mogelijkheid tot het samenvoegen van de loten bestemd voor halfopen bebouwing tot open bebouwing voorzien wordt.
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 maart 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021012997
 • Aanvrager: Romain Seyns met als contactadres stationsstraat 367 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Stationsstraat 367 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: rooien van 18 hoogstammige bomen
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 31 maart 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021006443
 • Aanvrager: Charline Gantois wonende te Wonsheimstraat 13 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Wonsheimstraat 13 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een carport naast de woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 31 maart 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021007251
 • Aanvrager: Maaike Vandenbroucke wonende te Vrijputstraat 2 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Vrijputstraat 9 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een garage
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 31 maart 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021005739
 • Aanvrager: Francis Deknudt wonende te Braamakkerstraat 32 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: De Cassinastraat  te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: rooien van 3 hoogstammige bomen op een private parking
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 maart 2021


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021050304
 • Aanvrager: Stijn Putman namens BOUWWERKEN PUTMAN BVBA gevestigd te Oude Heerweg 23 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Driesknoklaan
 • Omschrijving van de melding: tijdelijke bronbemaling voor de plaatsing van een kelder
 • Datum aktename melding: 31 maart 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020114913
 • Aanvrager: de heer Steven Vanderbauwhede gevestigd Industriepark 9 te 8587 Spiere-Helkijn en Trawevan BVBA met als contactadres Rue Provenciale 270 te 7760 Escanafles
 • Ligging: Breestraat 77 en 79 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een handelsgebouw
 • Beslissing: Weigering door college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 maart 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021009398
 • Aanvrager: Peter Waelkens namens GEVELCONCEPT WAELKENS BV gevestigd te Waregemstraat 448 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Waregemstraat 533 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: regulariseren van de functiewijziging van appartement naar kleinschalige handelsfunctie met bereidingsmogelijkheid
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 maart 2021


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2021023965
 • Aanvrager: de heer Stan Van Praet met als contactadres Rijkestraat 18 te 8570 Anzegem
 • Ligging: Otegemse steenweg 39
 • Omschrijving van de melding: bronbemaling in functie van de bouw van een kelder
 • Datum beslissing: 24 februari 2021