Bekendmaking beslissingen 2020

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

 

Besliste aanvragen

Dit zijn alle aanvragen voor een omgevingsvergunning (melding) waar het college van burgemeester en schepenen, de Deputatie of de Vlaamse Overheid een beslissing over nam. De lijst met besliste aanvragen vind je hieronder.

Dossier inkijken:

Dit kan via de website omgevingsloket, werkwijze:

 • In de zoekbalk links bovenaan geeft u de locatie in (straat en gemeente) en klikt op het vergrootglas;
 • De kaart wordt ingezoomd naar het gevraagde adres, in deze kaart dient u de blauwe bol aan te klikken;
 • In de tabel rechts van de kaart verschijnt het betreffende dossier waarvan de beslissing ter inzage ligt;
 • Via de infoknop (laatste kolom 'details') kunt u de stukken opvragen om in te kijken. 

Een aantal dossierstukken betreffende de beslissing zijn beschikbaar via het Omgevingsloket Vlaanderen.  Het volledige dossier ligt ter inzage bij het omgevingsloket van de gemeente.  Op heden is het gemeentehuis gesloten voor onbepaalde duur wegens de corona-maatregelen en enkel toegankelijk op afspraak voor dringende dienstverlening.  Voor de eerste lijnsinformatie kunt u ons uiteraard bellen (omgevingsloket: Sophie: 056 69 47 33 of Katrien: 056 69 47 30) of mailen omgevingsloket@deerlijk.be.  

Wanneer beroep instellen:

Dossiers beslist tussen 24 maart en 24 april 2020: 

De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60 (vanaf de dag na de aanplakking van de bekendmaking op de bouwplaats zelf).  Dit betekent ook dat de uitvoering van de verleende vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30) indien geen beroep werd ingesteld.

Dossiers beslist na 24 april 2020:

De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld is 30 dagen (vanaf de dag na de aanplakking van de bekendmaking op de bouwplaats zelf).  Dit betekent dat de uitvoering van de verleende vergunning kan starten na 35 dagen indien geen beroep werd ingesteld.

Hoe beroep instellen:

De beroepsprocedure kan je hier bekijken.


BEKENDMAKINGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN voor dossiers ingediend vanaf 01.02.2020

 

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020178219
 • Aanvrager: Xavier Talpe wonende te Contrabasstraat 2 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Contrabasstraat 2 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een bijgebouw bij de woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 mei 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020112780
 • Aanvrager: Desmet - Vercruysse wonende te Houtekietstraat 16 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Oliebergstraat 134 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van 2 gekoppelde woningen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de Deputatie op 29 april 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020164588
 • Aanvrager: Benny Geldhof namens GROEP HUYZENTRUYT NV met als contactadres Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem
 • Ligging: Lisdoddelaan  te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van 2 meergezinswoningen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 28 april 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020146995
 • Aanvrager: Maxim en Joyce Baert - Labie met als contactadres Oudenaardsesteenweg 257 te 8581 Waarmaarde
 • Ligging: Waregemstraat 564 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: Bouwen van een zonevreemde eengezinswoning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 28 april 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020137303
 • Aanvrager: mevrouw Ann Vanlerberghe wonende te Brice Lane 101/321 te 19406 King of Prussia
 • Ligging: Windhalmlaan 26 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een eengezinswoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 28 april 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020175202
 • Aanvrager: Hooghe - Victor wonende te Veldstraat 11 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Veldstraat 11 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van de bestaande woning, slopen van de bestaande achterbouw en bouwen van een nieuwe uitbouw
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 april 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020150458
 • Aanvrager: de heer Nicolas Thoma met als contactadres Waregemstraat 534 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Windmolenstraat 12 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 april 2021


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020175740
 • Aanvrager: de heer Tom De Geeter wonende te Langveld 5/101 te 2600 Antwerpen
 • Ligging: De Cassinastraat 65 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met zwembad
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 31 maart 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020160497
 • Aanvrager: mevrouw Inge Bulckaert wonende te Vrijputstraat 56 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Pontstraat 63 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning, rooien van bomen, aanleggen van zwembad en voorzien van een vloerplaat voor een later te bouwen bijgebouw
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 maart 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020178199
 • Aanvrager: Sven Hautekiet wonende te Keizelbergstraat 6 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Keizelbergstraat 6 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een carport met berging
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 maart 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020121323
 • Aanvrager: de heer Nicolas Vanwynsberghe wonende te Olmstraat 98/B12 te 8790 Waregem
 • Ligging: Guido Gezellelaan 110 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een eengezinswoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 maart 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020156028
 • Aanvrager: Jo Van Houcke wonende te Tapuitstraat 9 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Tapuitstraat 9 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een tuinhuis
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 maart 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020169556
 • Aanvrager: Lieven Van Geluwe wonende te Bilkenstraat 13 te 8540 Deerlijk en Lieven Van Geluwe namens Li-Vente BVBA gevestigd te Bilkenstraat 13 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Waregemstraat 158 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning en het wijziging van het aantal woongelegenheden tot twee eengezinswoningen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 maart 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020167166
 • Aanvrager: Simon Struyve namens Montis BV met als contactadres Oliebergstraat 120 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Oliebergstraat 113 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een halfopen eengezinswoning met carport
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 maart 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020175944
 • Aanvrager: Polfliet - Waterbley wonende te Constant Permekestraat 6 te 8550 Zwevegem
 • Ligging: Schepen Paul Vanaverbekestraat 7 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 maart 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020121752
 • Aanvrager: LIEVEN DEMUNSTER BVBA gevestigd te Waterven 6 te 8501
 • Ligging: Kleine Brandstraat 101 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: uitbreiding van een bestaande houtzagerij door toevoeging van rubrieken en bouwen van 2 nieuwe loodsen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen in zitting van 11 maart 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020168068
 • Aanvrager: de heer Kris Vande Walle wonende te Vichteknokstraat 11 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Vichteknokstraat 11 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een bijgebouw bij de woning na sloping van de bestaande tuinberging
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 maart 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020139699
 • Aanvrager: de heer Pieter De Baere wonende te Sint Antoniusstraat 151 te 8570 Anzegem
 • Ligging: Wijmelbeekstraat 15 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 maart 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020149367
 • Aanvrager: FEYS-SCHOUPPE BVBA gevestigd te Oliebergstraat 100 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Fabrieksstraat 22 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: inrichten van een terrein in functie van een tuinaannemersbedrijf + exploitatie ingedeelde inrichting klasse 3
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 maart 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020149173
 • Aanvrager: Stephanie Valcke namens Bistierland BVBA gevestigd te Harpstraat 5/1 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Keizelbergstraat 2 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande woning met carport
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 februari 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020171781
 • Aanvrager: Muylle - Labeeuw wonende te Manpadstraat 9 te 8860 Lendelede
 • Ligging: Windhalmlaan 16 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 maart 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020157526
 • Aanvrager: Frans Maria Gheysen namens GHEYSEN NV met als contactadres Kasteelstraat 46 te 8531 Harelbeke
 • Ligging: Tapuitstraat 69 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: herstel van een elektriciteitscabine, uitbreiding ervan met een personeelsruimte en sloop stockageruimte
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 februari 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020145718
 • Aanvrager: Van Loo - Vanhulsen wonende te Ketsersstraat 31 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Ketsersstraat 31 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een carport met berging naast de woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 maart 2021


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020120373
 • Aanvrager: mevrouw Margo Desmedt wonende te Molenstraat 10/202 te 8531 Harelbeke
 • Ligging: Camiel Vereeckelaan 40 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: wijzigen van de reeds vergunde woning door uitbreiding met een luifel aan de achterzijde
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 februari 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020143251
 • Aanvrager: Isabelle Cannie namens GROEP HUYZENTRUYT NV met als contactadres Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem, mevrouw Isabelle Cannie wonende te Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem en de heer Jan Lavens wonende te Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem
 • Ligging: Lisstraat 2, 3, 4, 5 en 6 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van 5 woningen - fase 10
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 februari 2021


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020141850
 • Aanvrager: Isabelle Cannie namens GROEP HUYZENTRUYT NV met als contactadres Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem, mevrouw Isabelle Cannie wonende te Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem en de heer Jan Lavens wonende te Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem
 • Ligging: Lisstraat 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van 7 woningen en 9 carports - fase 9
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 februari 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020058255
 • Aanvrager: de heer Geert Van Steenkiste wonende te Wafelstraat 41 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Wafelstraat 41 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: actualisatie, uitbreiding en hernieuwing van de exploitatie van een melkveebedrijf
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen in zitting van 18 februari 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020126889
 • Aanvrager: de heer Joseph Lauwers wonende te Pladijsstraat 94 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Pladijsstraat 100 en 94 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: regulariseren van de bestaande stal en de bestaande loods op het landbouwbedrijf
 • Beslissing: Weigering door college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 februari 2021

 • ​​Referentie omgevingsloket: OMV_2020129010
 • Aanvrager: de heer Pieter Vyncke wonende te Bergelen 30/a te 8560 Wevelgem
 • Ligging: Oliebergstraat 34 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van de bestaande woning binnen het bestaande bouwvolume, het bouwen van een zwembad en de functiewijziging van de bestaande stal tot woningbijgebouw
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 februari 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020163187
 • Aanvrager: David Hellyn namens de heer Christian Hellyn wonende te Hazewindstraat 8 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Klijtstraat 205A te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: overwelven van een baangracht
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 februari 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020118483
 • Aanvrager: Gunter Vandenbogaerde wonende te Camiel Vereeckelaan 15 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Camiel Vereeckelaan 15 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van een bestaand  bijgebouw en het bouwen van een vrijstaande garage
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 januari 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020133289
 • Aanvrager: Isabelle Cannie namens GROEP HUYZENTRUYT NV met als contactadres Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem, mevrouw Isabelle Cannie wonende te Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem en de heer Jan Lavens wonende te Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem
 • Ligging: Weegbreestraat 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6 en 8 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van 11 woningen - fase 8
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 februari 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020123400
 • Aanvrager: Hans Streulens wonende te Europalaan 12 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Europalaan 12 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: regularistatie van een reeds gebouwd afdak naast de garage
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 januari 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019136367
 • Aanvrager: Matthias Nys met als contactadres Hoogstraat 97 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Hoogstraat 97 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: wijzigen van de functie van wonen naar bureauruimte met stockage
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 januari 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020124584
 • Aanvrager: de heer Stan Van Praet wonende te Joseph Geirnaertstraat 4 te 9900 Eeklo
 • Ligging: Otegemse steenweg 39 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een woning met carport
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 januari 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020132016
 • Aanvrager: Pol Verhaege namens de heer Alessandro De Bouvere wonende te Europalaan 20 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Europalaan 20 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een carport naast de woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 januari 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020155145
 • Aanvrager: Lisa Casteele wonende te Weverijstraat 8 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Weverijstraat 8 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een carport naast de woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 januari 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020152006
 • Aanvrager: Nicolas Ovaere wonende te Helkijnstraat 19 te 8554 Zwevegem
 • Ligging: Kasteelstraat 9 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: wijzigen van de raamopeningen in de voorgevel en het schilderen van de gevels van de woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 januari 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020154189

 • Aanvrager: Robert Vanden Eynde namens GAVER INVEST NV met als contactadres Stationsstraat 286 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kleine Tapuitstraat 8 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen van de bestaande woning en bijgebouwen en rooien van de hoogstammige bomen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 januari 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020143310
 • Aanvrager: Isabelle Cannie namens GROEP HUYZENTRUYT NV met als contactadres Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem, mevrouw Isabelle Cannie wonende te Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem en de heer Jan Lavens wonende te Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem
 • Ligging: Weegbreestraat 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 en 38 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: Bouwen van 8 woningen - fase 11
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 januari 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020145312
 • Aanvrager: Yves Buysens wonende te Kleine Klijtstraat 44 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kleine Klijtstraat 44 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een bijgebouw bij de woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 januari 2021


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020147005
 • Aanvrager: de heer Brecht Bruyneel wonende te Stationsstraat 138 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Stationsstraat 138 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een garage met overdekt terras met een totale oppervlakte van 60 m²
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 januari 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020150813

 • Aanvrager: Desmet - Vlieghe wonende te Pieter Jan Renierstraat 7 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Pieter Jan Renierstraat 7 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 januari 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020134777
 • Aanvrager: de heer Bart Maes wonende te Driesknoklaan 37 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Driesknoklaan 37 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van een woning na sloop bijgebouwen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 januari 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020122090
 • Aanvrager: Benoit - Lippens wonende te Ingooigemstraat 34 te 8553 Zwevegem
 • Ligging: Kapel ter Rustestraat 27 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 januari 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020116407
 • Aanvrager: Lieselot Nolf met als contactadres Sint-Amandusstraat 62 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Sint-Amandusstraat 62 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een tuinhuis
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 januari 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020175168
 • Aanvrager: David en Sarah Vanhoutte - Taelman wonende te Weverijstraat 41 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Weverijstraat 41
 • Omschrijving van de melding: uitbreiden van de bestaande eengezinswoning
 • Datum aktename CBS: 13 januari 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020133522
 • Aanvrager: Van Houtte - Verstraete wonende te Marquettestraat 18 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Marquettestraat 18 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van een halfopen woning - REGULARISATIE
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 januari 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020116340
 • Aanvrager: Deganck Jarne - Dujardin Adéline wonende te Marie de Plothostraat 6 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Breestraat 45 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een eengezinswoning met carport
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 januari 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020118786
 • Aanvrager: Freek Depraetere wonende te Kapel ter Rustestraat 15 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kapel ter Rustestraat 15 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een tuinhuis
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 januari 2021

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020105393
 • Aanvrager: Van Gucht - Beleyn wonende te Ommegangstraat 12 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Oliebergstraat  te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: herbouwen en uitbreiden van een bestaande garage
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 december 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020130165
 • Aanvrager: Francis Deknudt namens FIMMOC NV met als contactadres De Cassinastraat 4 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: De Cassinastraat 4 en 6 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: gedeeltelijk slopen van bestaande bedrijfsgebouwen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 december 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020120459
 • Aanvrager: de heer Koen Devos wonende te Klijtstraat 45 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Klijtstraat 45 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: herbouwen van een bestaand bijgebouw
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 december 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020143512
 • Aanvrager: Mattias Degrande wonende te Harelbekestraat 98 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Vlasstraat 11 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: Bouwen van een tuinhuis
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 december 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020124933
 • Aanvrager: Dequesne - da Costa ullert wonende te Sneppe 9 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Sneppe 9 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: Uitbreiden van een woning op het 1e verdiep
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 december 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020112780
 • Aanvrager: Gregory Vermaercke namens Desmet - Vercruysse wonende te Houtekietstraat 16 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Oliebergstraat 134-136 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van 2 gekoppelde woningen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 december 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020002260

 • Aanvrager: Ignace Coudron namens VANOMOBIL BVBA gevestigd te Ter Donkt 38 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Ter Donkt 38 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: regularisatie kleinhandelsactiviteit verkoop en verhuur motorhomes
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 december 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020112669
 • Aanvrager: de heer Ivan Bossuyt wonende te Nijverheidslaan 31 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Breestraat 31, Nijverheidslaan 3, 31, 31A en 3A te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: hernieuwing van de bestaande vergunning van een aannemersbedrijf gespecialiseerd in telecomtoepassingen.
 • Beslissing:  door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 december 2020.


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020125826
 • Aanvrager: GENNAKER namens BLUE OAK REAL ESTATE CVBA gevestigd te Kleine Tapuitstraat 18 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kleine Tapuitstraat 18 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: regularisatie van de vergunde toestand van een carrosserie- en assamblagebedrijf
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen in zitting van 10 december 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020111459
 • Aanvrager: De Frene - Wieme wonende te Gentseweg 51 te 8792 Waregem
 • Ligging: Elf Novemberlaan 9 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 december 2020


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020124207
 • Aanvrager: Arnaud en Maryke Vandevelde - De Wit wonende te Pontstraat 71 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Pontstraat 71 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: intern verbouwen van de bestaande eengezinswoning, het plaatsen van een nieuwe gevelbekleding en het verwijderen van de erker op de zijgevel van de woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 december 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020134526
 • Aanvrager: Jeffrey Veys met als contactadres Stasegemstraat 26 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Vichtesteenweg 42 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een open waterbuffer in functie van de handelszaak
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 december 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020095273
 • Aanvrager: John Lannoo namens PEJO INVEST BVBA gevestigd te Fabrieksstraat 28 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Verrieststraat 43 en 43A te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen van de bestaande bedrijfsgebouwen en de bestaande woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 december 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020128581
 • Aanvrager: Isabelle Cannie namens GROEP HUYZENTRUYT NV met als contactadres Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem, mevrouw Isabelle Cannie wonende te Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem en de heer Jan Lavens wonende te Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem
 • Ligging: Weegbreestraat 1-7 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van 4 woningen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 9 december 2020


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020132648

 • Aanvrager: De Leeuw - Goussey wonende te Wandelweg 1 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Waregemstraat 506 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning en bouwen van een buitenzwembad
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 9 december 2020


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020090809
 • Aanvrager: Tom De Ketele namens TDK CONSTRUCT BVBA gevestigd te Nieuwenhovestraat 12 te 8540 Deerlijk en de heer Tom De Ketele wonende te Stasegemstraat 39 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Nieuwenhovestraat 12 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsing dompelbak
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 december 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020121427
 • Aanvrager: Eric Voet wonende te Kerkstraat 41 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kerkstraat 41 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: rooien van twee hoogstammige bomen in de tuinzone van de woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 december 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020119398
 • Aanvrager: de heer Olivier Declercq wonende te Heestertse steenweg 12 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Heestertse steenweg 8 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 december 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020060809
 • Aanvrager: WINGMAN namens Infra-Struct BVBA met als contactadres Harpstraat 5 bus 1 te 8530 Harelbeke, de heer Jean-Marie  Van Wanseele wonende te Lavoordestraat 33A te 8750 Wingene en WINGMAN BVBA gevestigd te Leeuwkestraat 1/01 te 8790 Waregem
 • Ligging: Pladijsstraat (tussen huisnummer 213 en 221/225)
 • Omschrijving van het project: verkavelen van grond in 6 loten voor vrijstaande eengezinswoningen, 1 lot voor private toegangsweg en 1 lot voor een elektriciteitscabine en het verleggen van een deel van de bestaande buurtweg nr. 65
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 november 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020057451
 • Aanvrager: de heer Luc Taelman wonende te Desselgemstraat 141 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Desselgemstraat 141 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: annulatie varkens - actualisatie vergunning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 november 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020094378
 • Aanvrager: Steeland - Depoortere wonende te Harelbekestraat 121 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Harelbekestraat 121 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een overdekt terras met berging
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 november 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020117089
 • Aanvrager: Roose - Vanoverbeke wonende te Otegemse steenweg 156 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Otegemse steenweg 156 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 november 2020


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020119844
 • Aanvrager: geert pouleyn namens PLAN III NV gevestigd te Nijverheidslaan 9 te 8570 Anzegem
 • Ligging: Vichtesteenweg 248 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: aanleggen van een parking voor 3 wagens in de voortuin
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 november 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020124884
 • Aanvrager: Brian en Herlinde Legein - Fiems wonende te Klijtstraat 110 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Klijtstraat 110 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: renoveren van de bestaande woning en bouwen van een carport
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 november 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020111646
 • Aanvrager: Wim Verhaeghe namens HYBOMA NV gevestigd te Wilgenlaan 39 te 8610 Kortemark
 • Ligging: Heulselaan 1 en 2 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van 2 gekoppelde eengezinswoningen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 november 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020115432
 • Aanvrager: Roel Vaneeckhout met als contactadres De Cassinastraat 20 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Sint-Rochusstraat 28 en 30 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaand bijgebouw met een oppervlakte van 30 m² in de tuinzone
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 november 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020148469
 • Aanvrager: Koen Vandeputte namens Tuinen Silvère Vandeputte BVBA gevestigd te Vichtestraat 162 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Vichtestraat 162 en 168
 • Omschrijving van de melding: hernieuwing van de vergunningstoestand van een bestaand tuinaanleg en - onderhoudbedrijf
 • Datum aktename melding: 25 november 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020114545
 • Aanvrager: de heer Nico Verstuyf wonende te Oudenaardse heerweg 121 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Oudenaardse heerweg 121 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: uitbreiden van de bestaande eengezinswoning met een veranda
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 18 november 2020


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020110944
 • Aanvrager: Diederik Van Colen wonende te Vichteknokstraat 43 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Vichteknokstraat 43 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: rooien van 6 knotwilgen in functie van de herprofilering van een private gracht
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 november 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020109088
 • Aanvrager: mevrouw Els Vanden Broucke wonende te Tulpenlaan 233 te 8540 Deerlijk en mevrouw Hilde Vanden Broucke wonende te Beverenstraat 52 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Beverenstraat 46A te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen van het bestaande magazijn, werkplaats en twee garages
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 november 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020100291
 • Aanvrager: De Paepe - Vanderbeken wonende te Rootland 6 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: De Cassinastraat 13 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van de bestaande eengezinswoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 november 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020106899
 • Aanvrager: Luc Taelman namens Bouwwerken Taelman NV gevestigd te Vijvestraat 39 te 8720 Dentergem
 • Ligging: Windhalmlaan 14 en 16
 • Omschrijving van het project: wijzigen van de verkaveling voor de loten 1 en 2: samenvoegen tot 1 lot voor een vrijstaande eengezinswoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 28 oktober 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020132448
 • Aanvrager: mevrouw Cindy Ottevaere wonende te Oudenaardse heerweg 88 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Oudenaardse heerweg 88
 • Omschrijving van de melding: plaatsen van een nieuwe, particuliere propaangastank
 • Datum beslissing: 28 oktober 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020073077
 • Aanvrager: Lode Benoit namens FABRIMODE NV gevestigd te Theo Nuyttenslaan 5 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Theo Nuyttenslaan 5
 • Omschrijving van de melding: omzetting van een bestaande milieuvergunning naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur
 • Datum beslissing: aktename melding 28 oktober 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019146750
 • Aanvrager: Geert De Meyer namens COREX Belgium NV met als contactadres Forestier Liederikstraat 23 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Geeststraat 10 en Nijverheidslaan 43 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: uitbreiding en toevoeging van een bestaande exploitatie door renovatie en aanpassing van naastliggend bedrijfsgebouw, slopen van een aantal bijgebouwen, gevelaanpassingen, interne verbouwing en de aanleg van een nieuwe laad- en loskade
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 21 oktober 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020083615
 • Aanvrager: de heer Thijs Delerue wonende te Oudenaardse heerweg 35 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Oudenaardse heerweg 35
 • Omschrijving van de melding: plaatsen van een verticale warmtewisselaar voor geothermie
 • Datum aktename: 21 oktober 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020126720
 • Aanvrager: de heer Pascal Demeyere wonende te Stationsstraat 82 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: De Cassinastraat 8
 • Omschrijving van de melding: exploitatie van een schrijnwerkerij
 • Datum aktename melding: 21 oktober 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020096614
 • Aanvrager: Simon Vercruysse wonende te Braamakkerstraat 97 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Braamakkerstraat 97 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaand bijgebouw
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 28 oktober 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020114501
 • Aanvrager: Jennifer Dejagere met als contactadres Desselgemse steenweg 23 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Desselgemse steenweg 23 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: aanleggen van voortuinverharding bij de woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 28 oktober 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020079695
 • Aanvrager: de heer Koen De Visschere wonende te Gaversstraat 78 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Gaversstraat 78 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: herbouwen van een stal/berging na sloop van de bestaande stal
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 21 oktober 2020


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020082855
 • Aanvrager: mevrouw Sarah Lecluyse wonende te Tjollensstraat 26 te 8790 Waregem
 • Ligging: Engelstraat 2 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van de bestaande woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 21 oktober 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020088148
 • Aanvrager: De Smyetere - Bauwens wonende te Waregemstraat 392 te 8540 Deerlijk en Henry De Smyetere namens DEBA catering BV gevestigd te Waregemstraat 392 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Waregemstraat 392 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van een woonhuis naar een woonhuis met bistro/traiteurdienst
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 21 oktober 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020104608

 • Aanvrager: Michelle Viaene namens APOTHEEK VIAENE BVBA gevestigd te Driesknoklaan 25 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Driesknoklaan 25 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: vernieuwen van de voorgevel van de apotheek
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 21 oktober 2020


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020091903
 • Aanvrager: Charlotte Costers wonende te Burg. Hector Isebaertstraat 22 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Burg. Hector Isebaertstraat 22 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: regulariseren van de bouw van een tuinhuis bij de woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 21 oktober 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020088072
 • Aanvrager: Jan Lavens namens GROEP HUYZENTRUYT NV met als contactadres Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem en de heer Jan Lavens wonende te Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem
 • Ligging: Lisdoddelaan 31-36 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van 6 woningen en tussenliggende carports
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 21 oktober 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020098210
 • Aanvrager: Dieter Desmet namens de heer Brecht Vandersaenen wonende te Desselgemstraat 27 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Desselgemstraat 27 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaand bijgebouw na sloping van de bestaande bijgebouwen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 oktober 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020057646
 • Aanvrager: de heer Steven Deryckere wonende te Marquettestraat 23 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Marquettestraat 23 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een carport naast de woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 oktober 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020049221
 • Aanvrager: Jérome Lefebvre namens BLUE OAK REAL ESTATE CVBA gevestigd te Kleine Tapuitstraat 18 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Stationsstraat 207 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: rooien van een bos en bomen, het bouwrijp maken van het terrein en het aanleggen van een parkeerterrein (heraanvraag)
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 7 oktober 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020031781
 • Aanvrager: Steven Derez namens R.D.S. NV gevestigd te Hoogstraat 103 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Hoogstraat 101 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen van de bestaande en bouwen van een nieuwe eengezinswoning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 7 oktober 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020099212
 • Aanvrager: Thomas Vermeulen wonende te Stationsstraat 345 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Stationsstraat 345 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een garage aansluitend op de achterliggende garageweg
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 7 oktober 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020099210

 • Aanvrager: Thomas Vermeulen wonende te Stationsstraat 345 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Stationsstraat 343 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een garage aansluitend op de achterliggende garageweg
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 7 oktober 2020


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020078467
 • Aanvrager: BOUWBEDRIJVEN DEWAELE NV gevestigd te Desselgemknokstraat 100 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Desselgemknokstraat 100 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: hernieuwing en actualisatie van de vergunningstoestand van een bestaand bouwbedrijf
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 30 september 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020036262
 • Aanvrager: Martens Consulting, de heer David Martens gevestigd Kerkstraat 25/A te 9220 Hamme
 • Ligging: Wijmelbeekstraat 15 en Windmolenstraat 7
 • Omschrijving van het project: verkavelen van grond in 1 lot voor woningbouw
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 30 september 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020086248
 • Aanvrager: de heer Rudy Eggermont met als contactadres Hoogstraat 147 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Marie de Plothostraat 17 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met vrijstaand bijgebouw en het rooien van een hoogstamboom
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 30 september 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020088630

 • Aanvrager: Decock - Bossuyt wonende te Heuvelstraat 2 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Heuvelstraat 2 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van een bestaande eengezinswoning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 30 september 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020095344

 • Aanvrager: Simon Struyve namens Montis BV met als contactadres Oliebergstraat 120 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Oliebergstraat 113 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen van de bestaande halfopen eengezinswoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 30 september 2020


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020042920
 • Aanvrager: Bruno Deknudt namens DEKNUDT FRAMES NV gevestigd te Breestraat 31/A te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Breestraat 31 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: actualisatie van de vergunningstoestand van een bestaand bedrijf
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 september 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020064393
 • Aanvrager: Filiep Lambrecht namens Daniel LAMBRECHT NV gevestigd te Oudenaardse heerweg 66 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Oudenaardse heerweg 66 en Vanneste-Verweestraat 5 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: hernieuwing en actualisatie van een bestaande exploitatie
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 september 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020067527
 • Aanvrager: Patrick Roobrouck namens ROOBROUCK EN ZONEN BVBA gevestigd te Trompestraat 48 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Trompestraat 48 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: hernieuwing en actualisatie van de vergunningstoestand van een bestaand houtbewerkingsbedrijf
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 september 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020019310
 • Aanvrager: Claude Tyberghien namens Typro BV BV gevestigd te Zandstraat 6 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kerkplein 12, 14 en 16 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een meergezinswoning met 5 appartementen en 2 handelsruimtes
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 september 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020087449
 • Aanvrager: Meersdom - Byster wonende te René De Clercqstraat 25 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: René De Clercqstraat 25 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van de bestaande woning en de bestaande garage
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 september 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020054912
 • Aanvrager: Stephanie Valcke namens Bistierland BVBA gevestigd te Harpstraat 5/1 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Keizelbergstraat 3 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met vrijstaande carport
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 23 september 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019160850

 • Aanvrager: mevrouw Sabine Michiels wonende te Hoogstraat 41 te 8540 Deerlijk en Sabine Michiels namens Vrije Basisscholen Sint-Vincentius Deerlijk VZW gevestigd te Hoogstraat 41 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Breestraat 65 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: afbreken en heropbouwen van een naschoolse kinderopvang en 2 klaslokalen voor de basisschool
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 mei 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020033122

 • Aanvrager: Geert Parmentier namens Twenthe Group NV gevestigd te Harelbekestraat 66 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Harelbekestraat 66 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: afbreken van de bestaande woning en het uitbreiden van de bestaande winkelsruimte met een loods voor opslagruimte
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 september 2020


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020083203
 • Aanvrager: MIEKE HUYS namens GARAGE VEYS NV gevestigd te Ter Donkt 31 te 8540 Deerlijk, mevrouw MIEKE HUYS wonende te Lammersakker 17 te 8700 Tielt en de heer Nico BOTERDAELE wonende te Lammersakker 17 te 8700 Tielt
 • Ligging: Ter Donkt 32 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen van een woning met restaurant en bijgebouwen en het rooien van bomen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 september 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2018028305

 • Aanvrager: Karel Casier namens CASIER RECYCLING NV gevestigd te Sint-Elooistraat 2 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Sint-Elooistraat 2 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: vereenvoudigde aanvraag bij een schroothandelaar
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 september 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020051874

 • Aanvrager: Tom Kiekens namens BRUYNEEL BVBA gevestigd te Vichtesteenweg 135 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Vichtesteenweg 135 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: afkoppelen hemelwater en heraanleg verhardingen (Dupl.2020005757)
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 september 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020027289
 • Aanvrager: Brecht Robaeys namens DANNEELS DEVELOPMENT NV gevestigd te Sint-Baafskerkstraat 1 te 8200 Brugge
 • Ligging: Desselgemstraat 19, 21 en Vrijeigen
 • Omschrijving van het project: verkavelen van grond in 2 loten
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 september 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020082234
 • Aanvrager: de heer Matthias Garez wonende te Waterstraat 68 te 8710 Wielsbeke en mevrouw Sarah Algoet wonende te De Taeyelaan 9 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: De Taeyelaan 9 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: uitbreiden van de bestaande eengezinswoning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 september 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020095756
 • Aanvrager: de heer Bert Casteleyn wonende te Hazewindstraat 33 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Hazewindstraat 33 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: uitbreiden van de bestaande eengezinswoning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 september 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020086103
 • Aanvrager: Jan Lavens namens GROEP HUYZENTRUYT NV met als contactadres Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem
 • Ligging: Beekstraat 47 en Boelarestraat 13 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van twee vrijstaande eengezinswoningen
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 september 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020066905
 • Aanvrager: Paul Coussement wonende te Windmolenstraat 9 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Windmolenstraat 9 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een tuinhuis
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 september 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020055398
 • Aanvrager: SPUNTINI BVBA gevestigd te Roterijstraat 145 te 8790 Waregem
 • Ligging: Nijverheidslaan 70 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: uitvoeren van de nodige verbouwingswerken bij een bestaand bedrijfsgebouw en exploiteren van een gespecialiseerde groothandel in food en non-food producten voor de horeca
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de Deputatie in zitting van 3 september 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020069861
 • Aanvrager: Pierre Claeys namens BRENNTAG NV met als contactadres Nijverheidslaan 38 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Nijverheidslaan 38 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: uitbreiden van het kantoorgebouw met sanitair blok en fietsenberging
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door de Deputatie in zitting van 3 september 2020


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020071167
 • Aanvrager: Gilles Joye wonende te Kleine Klijtstraat 40 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kleine Klijtstraat 40 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: aanleggen van een zwembad in de tuinzone bij de eengezinswoning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 september 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020071171
 • Aanvrager: Gilles Joye wonende te Kleine Klijtstraat 40 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kleine Klijtstraat 40 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een bijgebouw bij de woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 september 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020015830
 • Aanvrager: Jean-Pierre Vanden Heede namens SCARABE BVBA met als contactadres Otegemstraat 180 te 8550 Zwevegem
 • Ligging: Oude Heerweg 89, 91, 93 en 95
 • Omschrijving van het project: bijstellen van de verkaveling voor de loten 4, 5, 6A, 6B, 7A en 7B en de groenzone
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 augustus 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020048753
 • Aanvrager: de heer Stephaan De Winter met als contactadres Kleine Klijtstraat 6 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kleine Klijtstraat 6
 • Omschrijving van het project: wijzigen van de verkavelingsvoorschriften voor lot 5
 • Beslissing: Weigering door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 augustus 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020092406
 • Aanvrager: Joachim De Bock namens JURI NV gevestigd te Industriestraat 21 te 9240 Zele
 • Ligging: Stationsstraat 28 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bronbemaling voor de bouw van een ondergrondse kelderverdieping
 • Beslissing: Aktename door college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 augustus 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020083663

 • Aanvrager: de heer Wesley Himpe wonende te Oude Vichtestraat 42 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Oude Vichtestraat 42 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen en herbouwen van een bestaande eengezinswoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 augustus 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020076735

 • Aanvrager: de heer Maxime D'Hulster wonende te Zuidstraat 31/502 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Boshoek 22 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning en bouwen van een vrijstaand bijgebouw
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 augustus 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020087142
 • Aanvrager: Nicolas en Lobke Debusschere - Callens wonende te Kardinaal Cardijnlaan 6 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kardinaal Cardijnlaan 6
 • Omschrijving van de melding: interne verbouwingswerken aan de woning
 • Datum beslissing: 12 augustus 2020


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020100090
 • Aanvrager: de heer Francis Deknudt met als contactadres De Cassinastraat 95 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: De Cassinastraat 8
 • Omschrijving van de melding: gehele overdracht van een exploitatie
 • Datum beslissing: 12 augustus 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019120619
 • Aanvrager: DEBAERE NV gevestigd te Steenweg Deinze 150 te 9810 Nazareth
 • Ligging: Tapuitstraat
 • Omschrijving van het project: verkavelen van grond met wegenisaanleg en aanhorigheden
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 augustus 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020060913

 • Aanvrager: Luc Taelman namens Bouwwerken Taelman NV gevestigd te Vijvestraat 39 te 8720 Dentergem
 • Ligging: Klokkestraat 2 en 4 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van twee gekoppelde eengezinswoningen waavan één met aangebouwde carport
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 augustus 2020


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020078690
 • Aanvrager: Legein - Fiems wonende te Klijtstraat 110 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Klijtstraat 110 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: renoveren van een bestaande woning en het bouwen van een carport
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 12 augustus 2020

   

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020062719
 • Aanvrager: Robert Szymczak wonende te Merellaan 30 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Merellaan 30 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een tuinhuis
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 22 juli 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020067945
 • Aanvrager: de heer Chris Deroubaix wonende te Kortrijkse heerweg 41 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kortrijkse heerweg 45 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen van de bestaande woning en inrichten als tuin bij de aanpalende woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 22 juli 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020048911
 • Aanvrager: Aernoudt - Tiers wonende te Vichtestraat 54 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Vichtestraat 54 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: renoveren van een bestaand gebouw op de hoevesite tot vakantiewoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 22 juli 2020


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020076728
 • Aanvrager: GPL BVBA gevestigd te Nijverheidslaan 9 te 8570 Anzegem en Geert Pouleyn namens PLAN III NV gevestigd te Nijverheidslaan 9 te 8570 Anzegem
 • Ligging: Vichtesteenweg 248 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: deels regulariseren en herinrichten van de verharding in de voortuinstrook bij de handelszaak
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 22 juli 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020061420
 • Aanvrager: mevrouw Marie Van Den Broucke wonende te Pontstraat 55 te 8791 Waregem
 • Ligging: Marquettestraat 10 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van de woning en het bouwen van een tuinberging
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 22 juli 2020


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020048637
 • Aanvrager: Jessica Samyn met als contactadres Beekstraat 4 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Beekstraat 4 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een tuinhuis
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 juli 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020051154
 • Aanvrager: Verstichele - Vanhoutte wonende te Diesveldstraat 6 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Diesveldstraat 6 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen en herbouwen van een berging op een gewijzigde plaats
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 juli 2020


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020057725
 • Aanvrager: Luc Beke namens GLOBALINDUS NV gevestigd te Kapellestraat 117 te 8020 Oostkamp
 • Ligging: Vanneste-Verweestraat 0 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van de bedrijfsunit 5 op de bedrijvensite BST
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 juli 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020071506
 • Aanvrager: mevrouw Margo Desmedt wonende te Molenstraat 10/202 te 8531 Harelbeke
 • Ligging: Camiel Vereeckelaan 40 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 15 juli 2020


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020087682
 • Aanvrager: de heer Pascal Decraene wonende te Otegemstraat 235 te 8550 Zwevegem
 • Ligging: Schepen Paul Vanaverbekestraat 1
 • Omschrijving van de melding: bronbemaling voor het realiseren van een kelder bij een particuliere woning
 • Datum beslissing: 15 juli 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020088214
 • Aanvrager: de heer Joerie Claerhout wonende te Boezingestraat 17 te 8500 Kortrijk
 • Ligging: Breestraat 49
 • Omschrijving van de melding: bronbemaling voor het realiseren van een kelder bij een particuliere woning.
 • Datum beslissing: 15 juli 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020036803

 • Aanvrager: Planet Interior namens BNP Paribas Fortis NV gevestigd te Warandeberg 3 te 1000 Brussel
 • Ligging: Vichtesteenweg 248 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van publiciteit aan de voorgevel van het gebouw
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 8 juli 2020


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020053134
 • Aanvrager: Nolf - Verkaemer wonende te Avelgemstraat 126 te 8550 Zwevegem
 • Ligging: Otegemse steenweg 116 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen van de bestaande bebouwing en het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met bijgebouw
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 8 juli 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020034937

 • Aanvrager: Ignace Coudron namens VANOMOBIL BVBA gevestigd te Ter Donkt 38 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Ter Donkt 38 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: inrichten van een parkeerterrein als uitbreiding van het naastliggend bedrijf
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 8 juli 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020059733
 • Aanvrager: Peter Waelkens namens GEVELCONCEPT WAELKENS BV gevestigd te Waregemstraat 448 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Waregemstraat 533 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: regulariseren van de functiewijziging van appartement naar kleinschalige handel met productie
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 8 juli 2020

 •  

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020044147
 • Aanvrager: ROOBROUCK EN ZONEN BVBA gevestigd te Trompestraat 48 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Trompestraat 56 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van een eengezinswoning tot meergezinswoning met 2 entiteiten en het aanbouwen van een carport aan de garage
 • Beslissing: Weigering door college van burgemeester en schepenen in zitting van 1 juli 2020

 •  

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019160471

 • Aanvrager: Benny Geldhof namens GROEP HUYZENTRUYT NV met als contactadres Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem
 • Ligging: Lisdoddelaan 17-18-19 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van urban-villa appartementen op de loten 104, 105 en 106 van de verkaveling 'De Cassinastraat'
 • Beslissing: Gedeeltelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 1 juli 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020062014
 • Aanvrager: de heer Joe Van Herzeele wonende te Wafelstraat 35 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Braamheuvelstraat 60 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een woning met zwembad en poolhouse
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 1 juli 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019117046
 • Aanvrager: BOUWONDERNEMING ERIBO NV met als contactadres Vredestraat 45 te 8790 Waregem
 • Ligging: Schoolstraat 28/0001 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: wijzigen van de bestemming van een gelijkvloers appartement naar een handelsruimte
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 1 juli 2020


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020064328
 • Aanvrager: mevrouw Charlotte Ramon wonende te Louise Mariekaai 16/2 te 9700 Oudenaarde, Claerhout - Vanden Berghe wonende te Boezingestraat 17 te 8500 Kortrijk en mevrouw Emily Tillieu wonende te Louise Mariekaai 16/2 te 9700 Oudenaarde
 • Ligging: Breestraat 49 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met buitenzwembad
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 1 juli 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020065429
 • Aanvrager: Jan Lavens namens GROEP HUYZENTRUYT NV met als contactadres Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem 
 • Ligging: Lisdoddelaan 20-29 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van 10 woningen en 2 carports
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 1 juli 2020


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020073739
 • Aanvrager: Christophe Desmet namens Q-DESIGN NV gevestigd te Nijverheidslaan 45 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Nijverheidslaan 45
 • Omschrijving van de melding: hernieuwing en actualisatie van de vergunning voor een metaalbewerkingsatelier
 • Datum beslissing: 1 juli 2020


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020080353
 • Aanvrager: Ann Vandenbroucke gevestigd te Sint-Amandusstraat 15 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: De Cassinastraat 8d
 • Omschrijving van de melding: exploitatie van een grootkeuken voor de productie van maaltijden
 • Datum beslissing: 1 juli 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020046829
 • Aanvrager: Vlaeminck - Vanoverschelde wonende te Wonsheimstraat 5 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Wonsheimstraat 5 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: uitbreiding van een bestaande woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 juni 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020044262

 • Aanvrager: de heer Pieter Vyncke wonende te Bergelen 30/a te 8560 Wevelgem
 • Ligging: Oliebergstraat 34 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen van een oude stalling en het regulariseren van de sloop van een vervallen landbouwgebouw
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 juni 2020


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020023140
 • Aanvrager: Logino Dujardin namens DUDO BVBA gevestigd te Waregemstraat 2 te 8570 Anzegem
 • Ligging: Heulselaan 14 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 juni 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020039552
 • Aanvrager: Jan Lavens namens GROEP HUYZENTRUYT NV met als contactadres Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem en de heer Jan Lavens wonende te Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem
 • Ligging: Lisdoddelaan 37 tem. 46 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van 10 woningen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 juni 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020019189
 • Aanvrager: Luc Taelman namens Bouwwerken Taelman NV gevestigd te Vijvestraat 39 te 8720 Dentergem
 • Ligging: Windhalmlaan 20 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een halfopen eengezinswoning met carport
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 juni 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019152156
 • Aanvrager: de heer Robbe Van Espen wonende te Pontstraat 31 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Pontstraat 31 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van de bestaande woning en uitbreiden op de verdieping
 • Beslissing: Gedeeltelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 juni 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020021070
 • Aanvrager: Rik Dehu met als contactadres Paanderstraat 47A te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Paanderstraat 47A te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: aanleggen van een terras aan de achterzijde van de woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 juni 2020


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019152722
 • Aanvrager: Chris Velghe namens C&C CONSTRUCT BVBA met als contactadres Waregemstraat 53 bus A te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Desselgemse steenweg 86
 • Omschrijving van het project: verkavelen van grond in 2 loten voor open bebouwing na sloop van de bestaande woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 juni 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020044066
 • Aanvrager: Chris Vertriest, Pladijsstraat 250 te 8510 Kortrijk en Kurt Vandendriessche, Pladijsstraat 250 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Pladijsstraat 248
 • Omschrijving van het project: verkavelen van grond in één lot
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 juni 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020053519
 • Aanvrager: Stephanie Valcke namens Bistierland BVBA gevestigd te Harpstraat 5/1 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Spinetstraat 32 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 juni 2020


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020027751
 • Aanvrager: Roel Vaneeckhout namens Kookon NV gevestigd te De Cassinastraat 20 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Sint-Rochusstraat 28 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van 2 eengezinswoningen
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 juni 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020066147
 • Aanvrager: Dean Vervaeke met als contactadres Waregemstraat 16 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Waregemstraat 16 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een terrasoverkapping aan de achterzijde van de woning
 • Beslissing: Aktename door college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 juni 2020


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020025585
 • Aanvrager: Thomas Vermeulen wonende te Stationsstraat 345 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Stationsstraat 345 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande garage
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 juni 2020


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020007265
 • Aanvrager: mevrouw Marleen Dezillie wonende te Oliebergstraat 110 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Oliebergstraat 110 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: uitbreiden van de woning met 33 m² voor wachtruimte bij bestaande praktijk
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 juni 2020


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020012261
 • Aanvrager: Verbeke - Benoot wonende te Bontestierstraat 9 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Sint-Pietersabdijstraat 6 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een alleenstaande woning met dubbele carport
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 juni 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020017241
 • Aanvrager: Dimitri Malysse wonende te Burg. Hector Isebaertstraat 19 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Burg. Hector Isebaertstraat 19 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een carport naast de woning, het aanleggen van een oprit naar de carport en het bouwen van een vrijstaand tuinhuis in de tuin bij de eengezinswoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 juni 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020030316
 • Aanvrager: Vermote - Vandenberghe wonende te Waregemstraat 70 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Waregemstraat 70 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een garage na sloping van de bestaande garage
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 juni 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020016495
 • Aanvrager: de heer Wim Degroote wonende te Paanderstraat 39 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Paanderstraat 39 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van de bestaande rijwoning
 • Beslissing: Vergunning door de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen in zitting van 27 mei 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020023820
 • Aanvrager: Robert Szymczak wonende te Merellaan 30 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Merellaan 30 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: aanbrengen van isolatie en gevelbekleding
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 mei 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020042115
 • Aanvrager: de heer Luc Dewaele met als contactadres Boshoek 40 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Boshoek 38 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: wijzigen van de functie van een zonevreemde woning naar een solitaire vakantiewoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 mei 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020030904
 • Aanvrager: de heer jonas delrue wonende te Marktstraat 96 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Spinetstraat 36
 • Omschrijving van de melding: bouwen van een bijgebouw tegen de zijgevel van de woning
 • Datum beslissing: 20 mei 2020

 •  

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020007657
 • Aanvrager: Ludovic Adams wonende te Waregemstraat 236 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Waregemstraat 236 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van carport naast de woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 mei 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020003519
 • Aanvrager: Tim Vandenabeele namens RBMS CONSTRUCT BVBA gevestigd te Gaversstraat 136 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Hoogstraat 12 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen van een deel van de achterbouw, verbouwen van de woning en herbouwen bestaand bijgebouw
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 mei 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020048690
 • Aanvrager: Tom Vanhauwaert wonende te Kerkstraat 36 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kerkstraat 36 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: aanbouwen van een berging
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 mei 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020048640

 • Aanvrager: Jessica Samyn met als contactadres Beekstraat 4 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Beekstraat 4 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een carport naast de woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 mei 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020015510

 • Aanvrager: Tom De Weirdt met als contactadres Pladijsstraat 225 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Pladijsstraat 225 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van keermuren in de voortuin ten opzichte van de straat en de oprit
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 mei 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020017816
 • Aanvrager: Alexander Maroy namens ENTOFACT BVBA gevestigd te Gaversstraat 23 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Gaversstraat 19 en 23 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: uitbreiden van de bestaande insectenkwekerij
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 mei 2020


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020042590
 • Aanvrager: Ines Lemahieu wonende te Hazewindstraat 39 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Hazewindstraat 39 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: aanbouwen van een bijgebouw aan de woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 mei 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019146751

 • Aanvrager: de heer Philip Bruyneel wonende te Veldstraat 9 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Veldstraat 9 A te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: renoveren van een bestaande eengezinswoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 6 mei 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019154505
 • Aanvrager: EKATOV BVBA gevestigd te Vredestraat 53 te 8790 Waregem Fluvius System Operator CVBA gevestigd te Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle
 • Ligging: Hazewindstraat, Sint-Rochusstraat en Waregemstraat te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van 17 woningen en 31 appartementen met een gemeenschappelijke ondergrondse garage, het plaatsen van een elektriciteitscabine en het uitvoeren van een tijdelijke bronbemaling in functie van de ondergrondse garage
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 april 2020

   

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019133626
 • Aanvrager: Patrick Duchi namens TRANSPORT DUCHI NV gevestigd te Paanderstraat 161 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: De Spijker 15 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een bedrijfshal met kantoren in functie van een transportbedrijf
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 april 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020019823
 • Aanvrager: Joseph Dejagere wonende te Oudenaardse heerweg 145 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Oudenaardse heerweg nabij 145 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: rooien en heraanplanten van een bomenrij in agrarisch gebied
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 april 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020009048
 • Aanvrager: Francis Deknudt namens SIBO NV gevestigd te Kasteelstraat 10 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kasteelstraat 10 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: aanpassen van een raamopening in de voorgevel ter realisatie van een nieuwe toegangsdeur
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 april 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020042930
 • Aanvrager: Bruno Deknudt namens DEKNUDT FRAMES NV gevestigd te Breestraat 31/A te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Breestraat 31
 • Omschrijving van de melding: gehele overdracht van een vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit die door de wijzigingen in het VLAREM een klasse 2 inrichtingen geworden is
 • Datum aktename melding: 22 april 2020


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020040869
 • Aanvrager: Tom De Ketele namens TDK CONSTRUCT BVBA gevestigd te Nieuwenhovestraat 12 te 8540 Deerlijk en de heer Tom De Ketele wonende te Stasegemstraat 39 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Nieuwenhovestraat 12
 • Omschrijving van de melding: exploitatie van een ingedeelde inrichting voor schrijnwerk bij nieuwbouw en renovatie
 • Datum aktename melding: 22 april 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020031961
 • Aanvrager: Patrice Vanmeenen wonende te Molenstraat 9 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Molenstraat 9 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een overdekt terras bij de woning
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 april 2020


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019120130
 • Aanvrager: de heer Filip Vanhaverbeke wonende te President Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk
 • Ligging:  te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een totem langs de Vichtesteenweg voor de bedrijvenzone De Spijker
 • Beslissing: Vergunning door college van burgemeester en schepenen in zitting van 22 april 2020


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020009527
 • Aanvrager: Paul Declercq namens DECLERCQ PAUL-HILDE-TREES VVZRL gevestigd te Waregemstraat 476 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Waregemstraat 476 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een aardappelloods bij een bestaand landbouwbedrijf
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 22 april 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020015267
 • Aanvrager: Conrad Alfons Everaerdt namens Fluvius System Operator CVBA met als contactadres President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk
 • Ligging: Vichtesteenweg tgov. 109/B te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: plaatsen van een geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine voor openbaar nut
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 8 april 2020


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020029929
 • Aanvrager: Michael Maes namens GRONDWERKEN MICHAEL MAES BVBA gevestigd te Zwevegemstraat 74 te 8553 Zwevegem
 • Ligging: Waregemstraat
 • Omschrijving van de melding: bronbemaling ten behoeve van de aanleg van hemelwaterputten
 • Datum aktename melding: 8 april 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020031019
 • Aanvrager: de heer Lander Vander Bauwhede wonende te Tapuitstraat 57 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: in verlengde van Rootland
 • Omschrijving van de melding: plaatsen van een grondwaterwinning
 • Datum aktename melding: 1 april 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019163236
 • Aanvrager: de heer Brecht Devos met als contactadres Marquettestraat 48 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Europalaan 48/A te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een eengezinswoning met carport en tuinberging
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 8 april 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020014361
 • Aanvrager: mevrouw Loes Comeine wonende te Vichtsesteenweg 149 te 8570 Anzegem en de heer Louis Vanhaesebroucke wonende te Okkerdriesstraat 58 te 8582 Avelgem
 • Ligging: Schepen Paul Vanaverbekestraat 1 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 8 april 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019151489
 • Aanvrager: Frederic Delbeke, Olekenbosstraat 23 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: De Spijker 8 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een magazijn met bureel en inpandige bedrijfswoning (trailer service)
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 1 april 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020003080

 • Aanvrager: de heer Jelle D'hont wonende te Pontstraat 57 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Pontstraat 55 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen van de bestaande winkel met woongelegenheden en een deel van het magazijn
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 1 april 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020009830
 • Aanvrager: de heer Stijn Vanhoutte wonende te Kerkstraat 242 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kerkstraat 242 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 1 april 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020014040
 • Aanvrager: de heer Bart Janssens en Kris Van Hoefs namens BNP Paribas Fortis NV gevestigd te Warandeberg 3 te 1000 Brussel
 • Ligging: Vichtesteenweg 248
 • Omschrijving van de melding: verwijderen van een draagmuur op het gelijkvloers van een kantoorgebouw
 • Datum beslissing: 25 maart 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020003605
 • Aanvrager: mevrouw Tine De Langhe wonende te Pikkelstraat 77 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Pikkelstraat 77 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: uitbreiden van de woning met een veranda en pergola
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 maart 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019158489
 • Aanvrager: Guido Gilbert Dujardin namens VERZEKERINGSMAKELAAR DUJARDIN NV gevestigd te Vichtesteenweg 48 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Beverenstraat 61 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning met integratie van het bestaande magazijn
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 25 maart 2020

 • Aanvrager: Jean Degezelle namens DETRAC NV gevestigd te Jagershoek 14 te 8570 Anzegem
 • Ligging: Schoolstraat 27, 29 en 31
 • Omschrijving van de melding: bronbemaling ten behoeve van de plaatsing van een kelder en liftputten
 • Datum aktename CBS: 18 maart 2020

Referentie omgevingsloket: OMV_2020021606


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020021240
 • Aanvrager: de heer Wim Degroote wonende te Paanderstraat 39 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Paanderstraat 39
 • Omschrijving van de melding: plaatsen van een warmtepomp met een nominaal vermogen van 7,5 kW
 • Datum aktename CBS: 18 maart 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019162309
 • Aanvrager: mevrouw Kim Caveye wonende te Kerkstraat 232 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Kerkstraat 232 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen van de bestaande eengezinswoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 11 maart 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020019597

 • Aanvrager: mevrouw Caroline Filieux wonende te Vanneste-Verweestraat 31 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Vanneste-Verweestraat 31
 • Omschrijving van de melding: exploiteren van een confectieatelier
 • Datum aktename melding: 4 maart 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019141213

 • Aanvrager: Geert Vandenhende wonende te Azalealaan 12 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Azalealaan 12 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: optrekken van een afsluiting in hout met twee poortjes
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 maart 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019160607
 • Aanvrager: Gunter Vandenbogaerde wonende te Camiel Vereeckelaan 15 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Camiel Vereeckelaan 15 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: verbouwen en uitbreiden van een bestaande woning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 maart 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019128861
 • Aanvrager: Chica Bartsoen namens STEAM CAROUSEL BVBA gevestigd te Vichtesteenweg 44 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: De Spijker 12 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een bedrijfsgebouw met burelen en bedrijfswoning en het exploiteren van een bedrijf voor verhuur en verkoop van feestmateriaal
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 februari 2020


 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019143502
 • Aanvrager: Delrue Jonas - Hautekiet Sofie wonende te Marktstraat 96 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Spinetstraat 36
 • Omschrijving van het project: bijstellen van de bouwzone op het lot 303A zoals voorzien op het grafisch plan
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 februari 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019138295
 • Aanvrager: de heer Laurens Pieters met als contactadres Stationsstraat 103 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Stationsstraat 103 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: slopen en heropbouwen van een bestaande achterbouw
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 februari 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019145657
 • Aanvrager: Stephanie Valcke namens Bistierland BVBA gevestigd te Harpstraat 5/1 te 8530 Harelbeke
 • Ligging: Spinetstraat 32 te Deerlijk
 • Omschrijving van het project: bouwen van een vrijstaande eengezinswoning
 • Beslissing: Voorwaardelijk vergund door college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 februari 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020009627
 • Aanvrager: Mevrouw Laurence Singier (tuinen Vantomme) wonende te Rekkemsestraat 256 te 8500 Kortrijk
 • Ligging: Rootland 2
 • Omschrijving van de melding: Bronbemaling ten behoeve van het plaatsen van een regenwaterput
 • Datum aktename: 12 februari 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020001851
 • Aanvrager: Julien Esquenet wonende te Waregemstraat 228 te 8540 Deerlijk
 • Ligging: Waregemstraat 228
 • Omschrijving van de melding: exploitatie van een bedrijf gespecialiseerd in passieve brandbeveiliging
 • Datum aktename: 5 februari 2020

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2020005804
 • Aanvrager: de heer Lauruns Seynaeve wonende te Kwadestraat 61 te 8792 Waregem en de heer Lorenzo Devos wonende te Zwevegemstraat 4 te 8553 Zwevegem
 • Ligging: De Cassinastraat 10
 • Omschrijving van de melding: exploiteren van een nieuwe bakkerij zonder winkel
 • Datum aktename: 5 februari 2020