Attest van woonst

Deze dienstverlening is beschikbaar via: snelbalie / afspraak / online

Informatie

Een attest van woonst of hoofdverblijfplaats is een getuigschrift dat bevestigt dat iemand ingeschreven is in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister van Deerlijk. Jouw hoofdverblijfplaats bevindt met andere woorden op een welbepaald adres in Deerlijk. Er bestaat een attest van woonst en een attest van woonst met historiek van adressen. Als je een attest nodig hebt van een ander persoon, moet je het belang ervan kunnen aantonen. Dit kan met een brief van een advocaat of een ander bewijsstuk.

Procedure

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart of verblijfsvergunning.
  • Indien je het attest voor iemand anders aanvraagt, heb je ook een volmacht nodig van de betrokkene en een kopie van de identiteitskaart.
HOE WERKT HET?
  • Je krijgt het attest onmiddellijk mee aan de snelbalie.
  • Via de online aanvraag ontvang je het attest onmiddellijk digitaal.

Voorwaarden

Enkel een meerderjarig gezinslid kan een attest van woonst aanvragen.

Kostprijs

Gratis.

Snelbalie          Online (attest van woonst)          Online (attest van woonst met historiek in deze gemeente)          Online (attest van woonst met volledige historiek)         Online (attest van woonst met het oog op huwelijk)