Attest van samenstelling gezin

Deze dienstverlening is beschikbaar via: snelbalie / afspraak / online

Informatie

Een attest van samenstelling van het gezin is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die ingeschreven zijn op hetzelfde adres op het ogenblik van de aanvraag. Dit attest wordt meestal gevraagd door instellingen die een sociale dienstverlening verstrekken, zoals mutualiteiten, kinderbijslagfondsen enzovoort.

Procedure

HOE AANVRAGEN?
  • Bij de snelbalie van de dienst burgerzaken. Je krijgt het attest onmiddellijk mee.
  • Via de online aanvraag ontvang je het attest onmiddellijk digitaal.
WAT MOET JE MEENEMEN?
  • Identiteitskaart.

Kostprijs

Gratis.

Snelbalie          Online aanvragen