Adreswijziging

Deze dienstverlening is beschikbaar via: snelbalie / afspraak / online

Informatie

Wanneer je verhuist, moet je dat laten registreren bij de gemeente waar je naar verhuist. Ook als het om een verhuis binnen dezelfde gemeente gaat. Je moet wel al op je nieuwe adres wonen. De dienst burgerzaken moet binnen de 8 werkdagen na de verhuis door een meerderjarig gezinslid op de hoogte gebracht worden van jouw adreswijziging. 

Procedure

AANGIFTE

Je kan deze aangifte aanvragen bij de snelbalie van de dienst burgerzaken of online. Na aangifte van een adreswijziging zal de wijkagent komen controleren of je daadwerkelijk op het nieuwe adres woont. 

REGISTRATIE

Na die controle moet je bij de dienst burgerzaken langskomen om je identiteitsdocumenten te laten aanpassen. De registratie verloopt ook via de snelbalie van de dienst burgerzaken. 

Online aangifte          Snelbalie