Adoptieakte

Wetgeving

Adoptie is het vastleggen van een afstammingsband tussen 2 personen via een juridische procedure. Deze afstammingsband ontstaat als één persoon (de adoptant) een andere persoon (de geadopteerde) aanneemt als zijn kind. Er bestaan 2 verschillende vormen van adoptie: volle en gewone adoptie. Er zijn verschillende voorwaarden verbonden aan het recht om een kind te adopteren, onder meer een leeftijdsvoorwaarde, een voorwaarde tot bekwaamheid en geschiktheid van de adoptant.

Volle adoptie

Volle adoptie is enkel mogelijk als het geadopteerde kind jonger is dan 18 jaar. Volle adoptie brengt de volgende zaken met zich mee:

 • Het geadopteerde kind krijgt de familienaam van de adoptant. Alle banden met de oorspronkelijke familie worden opgeheven.
 • Het geadopteerde kind en zijn afstammelingen krijgen een statuut met dezelfde rechten en verplichtingen, alsof het kind geboren is uit de adoptant(en).
Gewone adoptie

Gewone adoptie kent geen leeftijdsvoorwaarde. Gewone adoptie brengt de volgende zaken met zich mee:

 • Het geadopteerde kind krijgt de familienaam van zijn adoptant.
 • Bij gewone adoptie is het mogelijk om naast deze familienaam de oorspronkelijke familienaam te behouden.
 • De adoptant krijgt het ouderlijk gezag ten aanzien van de geadopteerde.
 • Het geadopteerde kind en zijn afstammelingen behouden al het erfrecht in hun oorspronkelijke familie. Daarnaast verkrijgen ze ook recht op de erfenis van de adoptant(en).
Adoptiepremie en adoptieverlof

Je hebt recht op een adoptiepremie bij het adopteren van een kind dat recht doet ontstaan op kinderbijslag. Het bedrag van deze adoptiepremie is gelijk aan dat van het kraamgeld bij een eerste kind. Afhankelijk van de leeftijd van het kind heb je ook recht op adoptieverlof. De duur van het verlof is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Extra informatie

 • Bij een buitenlandse adoptie door een Belgische adoptant is het zeer belangrijk dat je ook de geboorteakte van de geadopteerde laat overschrijven in de registers van de burgerlijke stand.
 • Contactgegevens
  • Rechtbank van eerste aanleg - Burgemeester Nolfstraat 10A - 8500 Kortrijk - 056 26 94 58
  • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Vlaamse Centrale Autoriteit inzake adoptie - Kind en Gezin - Hallepoort 27 - 1060 Brussel
  • Federale Centrale Autoriteit - dienst internationale adopties - Waterloolaan 115 - 1000 Brussel
  • Jouw notaris

Tussenkomst dienst burgerzaken

De tussenkomst van die dienst burgerzaken beperkt zich tot het overschrijven van het uitgesproken adoptievonnis van de rechtbank en het aanbrengen van de nodige randmeldingen.

Kostprijs

Een overschrijving van adoptie is gratis.

Online aanvragen